[tintuc] UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn thực hiện đầu tư xây dựng dự án kè bờ phường Vĩnh Nguyên và dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Cái qua xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh (TP. Nha Trang), từ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

 

Theo tờ trình, dự án kè bờ phường Vĩnh Nguyên do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, được UBND tỉnh phê duyệt và điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư 201,082 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 200 tỷ đồng (theo thông báo số 564 ngày 8-12-2017 của Văn phòng Chính phủ), ngân sách tỉnh đối ứng 1,082 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2019 - 2022. Ngày 22-10-2020, trên cơ sở hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định, dự án đã triển khai thi công. Tuy nhiên, từ tháng 10 đến tháng 12 là thời điểm mưa nhiều, bão, triều cường lên cao nên quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là phần hạng mục dưới nước. Vì vậy, khối lượng thi công không đạt tiến độ đề ra, dẫn đến không giải ngân hết toàn bộ vốn Trung ương giao. Đến ngày 31-12-2020, dự án giải ngân đạt 88,56 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2018, 2019 giải ngân 88/100 tỷ đồng và nguồn vốn tỉnh giải ngân 560/560 triệu đồng. Để tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của dự án, nhằm hoàn thành dự án kịp thời đưa vào sử dụng, UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng tiếp tục bố trí nguồn vốn thực hiện dự án trong năm 2021 với số tiền 100 tỷ đồng còn lại từ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.Dãy nhà chồ ở biển thuộc khu vực được phê duyệt thực hiện dự án kè bờ phường Vĩnh Nguyên.


Bên cạnh đó, qua rà soát thiệt hại do bão số 12 và các đợt mưa lũ cuối năm 2020 cho thấy, tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra nghiêm trọng, đặc biệt là bờ hữu sông Cái Nha Trang đoạn qua khu vực các xã Vĩnh Trung - Vĩnh Thạnh (đoạn từ cầu Ông Bộ đến cầu Vĩnh Phương). Khu vực này có hơn 400 căn nhà/1.600 người dân sinh sống sát bờ sông, nguy cơ cao xảy ra sạt trượt, sụt lún, gãy đổ nếu không có biện pháp kè bảo vệ. Từ thực trạng trên, UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng xem xét, bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông Cái qua xã Vĩnh Trung - Vĩnh Thạnh. Theo đề xuất của UBND tỉnh, dự kiến, tổng mức đầu tư dự án 200 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ 180 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách địa phương 20 tỷ đồng (chi trả kinh phí đền bù, tái định cư); thời gian thực hiện giai đoạn 2021 - 2023.


THÁI THỊNH/ BÁO KHÁNH HÒA

NGUỒN : https://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202101/ubnd-tinh-khanh-hoa-trinh-chinh-phu-xem-xet-ho-tro-von-cho-2-du-an-ke-dan-sinh-8203242/?fbclid=IwAR3vAi33AObDpnNKhgRxBsWTqMnS_uPRQYS1KAXAxPb1lYa3I8gIHL97_dc [/tintuc]

HOTLINE: 0789.568686