[tintuc] UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong đề nghị ban làm việc với Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) và đơn vị tư vấn lên đề cương về các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển KKT Vân Phong trong tương lai, tạo tiền đề để phát triển khu vực này.


Cơ chế, chính sách phải có tính pháp lý ổn định, lâu dài


Sau khi Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương cho phép Tập đoàn IPPG và đơn vị tư vấn phối hợp tham gia xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển khu vực vịnh Vân Phong, Ban Quản lý KKT Vân Phong đã tiến hành các bước cần thiết để nghiên cứu, xây dựng, định hướng chiến lược phát triển và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong. Cuối tháng 12-2020, ban đã làm việc với Tập đoàn IPPG và Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Hà Nội, tập trung trao đổi các nội dung liên quan đến “Đề án cơ chế chính sách đặc thù phát triển KKT Vân Phong” để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Qua đó, ban ghi nhận, phía Tập đoàn IPPG đang yêu cầu đơn vị tư vấn nước ngoài nghiên cứu chiến lược phát triển KKT Vân Phong theo đúng nội dung Bản ghi nhớ ký kết giữa Tập đoàn IPPG và UBND tỉnh. Đồng thời, đơn vị tư vấn đang thực hiện nghiên cứu, tìm hiểu cơ chế, chính sách của các khu vực xung quanh để so sánh, đề xuất các chính sách cho KKT Vân Phong nhằm cạnh tranh được với các đơn vị tương tự trong khu vực. Song song đó, Tập đoàn IPPG cũng đã làm việc với các doanh nghiệp lớn để tìm hiểu những yêu cầu về cơ chế chính sách của nhà đầu tư.Một góc nam Vân Phong.


Tuy nhiên, theo đại diện Tập đoàn IPPG, qua nghiên cứu sơ bộ, đơn vị tư vấn nước ngoài cho biết, để có thể thu hút nhà đầu tư lớn thì các cơ chế, chính sách phải có tính pháp lý ổn định, lâu dài và có tính vượt trội hơn so với luật pháp hiện hành. Chính vì vậy, đơn vị tư vấn nhận thấy, cần thiết phải xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển KKT Vân Phong ở tầm nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành để đảm bảo các điều kiện này.


Xây dựng Vân Phong thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực


Ông Hoàng Đình Phi - Trưởng Ban quản lý KKT Vân Phong cho biết: “Ngoài vấn đề nêu trên, vấn đề pháp lý cũng rất quan trọng. Dù đơn vị tư vấn nước ngoài đang thực hiện việc nghiên cứu, tìm hiểu và đề xuất các cơ chế, chính sách khá tốt, nhưng vẫn cần thiết có thêm một đơn vị tư vấn trong nước để nghiên cứu, rà soát, so sánh với hệ thống pháp luật hiện tại. Từ đó, sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt”. Theo ông Phi, xuất phát từ những vấn đề đã nêu, Ban Quản lý KKT Vân Phong đề xuất UBND tỉnh sớm chủ trì, tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn IPPG và các đơn vị tư vấn để thống nhất phương thức triển khai việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển KKT Vân Phong trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.Trước đề xuất của Ban Quản lý KKT Vân Phong, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý tổ chức họp để nghe đơn vị tư vấn báo cáo các nội dung liên quan về xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển KKT Vân Phong. Tuy nhiên, trước mắt, UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý KKT Vân Phong làm việc với Tập đoàn IPPG và đơn vị tư vấn lên đề cương về các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển KKT Vân Phong trong tương lai gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng và các sở, ngành liên quan nghiên cứu trước khi họp xem xét.


Ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng Vân Phong thành KKT ven biển đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển thành khu vực kinh tế trọng điểm, động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung xây dựng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung KKT Vân Phong giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050; xây dựng đề án cơ chế, chính sách đặc thù KKT Vân Phong. Ngoài ra, sẽ tạo cơ chế, chính sách thông thoáng để thu hút nhà đầu tư; tận dụng tất cả các nguồn lực của xã hội, sớm xây dựng Vân Phong thành KKT động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ.


Đình Lâm/ BÁO KHÁNH HÒA

NGUỒN : https://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/202101/xay-dung-co-che-dac-thu-cho-van-phong-8203321/?fbclid=IwAR3NBQ3Gz292K6dya0RkMCHRi9rP42FsX5cNNAvCU22z7QD28hpbVUDALTw [/tintuc]


HOTLINE: 0789.568686