[tintuc] Ngày 10-3, Ban quản lý Dự án phát triển tỉnh phối hợp với UBND phường Vạn Thắng tổ chức lễ công bố thông báo thu hồi đất với hạng mục dự án Xây dựng kè và đường Nam sông Cái Nha Trang (thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang).


Người dân dự lễ công bố thông báo thu hồi đất với hạng mục Xây dựng kè và đường Nam sông Cái Nha Trang.

Dự án thuộc địa bàn 2 phường Vạn Thắng và Ngọc Hiệp. UBND TP. Nha Trang đã ban hành thông báo thu hồi khoảng 11,6ha đất. Ban quản lý Dự án phát triển tỉnh cung cấp đủ tài liệu liên quan đến dự án cho UBND phường Vạn Thắng và UBND phường Ngọc Hiệp để triển khai công tác niêm yết, tuyên truyền phổ biến và theo dõi quá trình thực hiện. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND phường Vạn Thắng và UBND phường Ngọc Hiệp hướng dẫn kê khai và quy định thời gian thu tờ khai đối với từng hộ gia đình, cá nhân; đo đạc, kiểm kê, xác định khối lượng tài sản bị thiệt hại có trên đất.

Sắp tới, UBND phường Ngọc Hiệp và UBND phường Vạn Thắng sẽ hướng dẫn người dân bầu người đại diện cùng họp xét duyệt bồi thường với hội đồng bồi thường; tạo điều kiện chi trả tiền bồi thường và tái định cư cho người bị thu hồi đất.

VĂN KỲ/ BÁO KHÁNH HÒA

NGUỒN : https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/moitruong-dothi/202103/cong-bo-thong-bao-thu-hoi-dat-xay-dung-ke-va-duong-nam-song-cai-nha-trang-8209927/ [/tintuc]
HOTLINE: 0789.568686