GIỚ THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Những dịch vụ mà BDS.NHATRANGSKY cung cấp

  • Kinh doanh bất động sản
  • Quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Tư vấn, môi giới, bất động sản
  • Đấu giá quyền sử dụng đất
  • Sàn giao dịch bất động sản

Một số các thay đổi quan trọng trong mô hình kinh doanh

Nhận thức được tầm quan trọng của công ty vì vậy Bds.NhaTrangSky quyết định thay đổi mô hình kinh doanh. Tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hiện đại. 

Quyết định chuyển thành công ty cổ phần BDS.NHATRANGSKY

Để đón được nhiều khách hàng chất lượng cao để tiến gần hơn với khách hàng tiềm năng. Quyết định chuyển thành công ty cổ phần để thay đổi về sản phẩm, cách thức quảng bá, xúc tiến. Giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả kinh doanh, chuyên nghiệp hoá quản trị. Giải quyết những khó khăn về pháp lý phù hợp với quy mô phát triển. Đồng thời giúp định hướng kinh doanh của doanh nghiệp đó.